Golfens historia

Golfen som sport har funnits under lång tid, även om det exakta historiska ursprunget inte är helt fastställt. Golf är en sport som underhåller mängder av människor världen över, både som utövare och åskådare, och det förekommer både nationella och internationella tävlingar.

Skotskt eller nederländskt – eller romerskt?
Den mest vedertagna teorin sträcker sig tillbaka till Skottland och högmedeltiden men röster låter även höras om ett nederländskt ursprung. Man kan läsa att golfen under medeltidens mest expansiva del började utformas. Det finns belägg för att ett golfliknande spel spelades 26 februari 1297 för första gången någonstans i Nederländerna. Utrustningen bestod av en läderboll och en pinne och spelet gick ut på att träffa ett hål på flera meters avstånd. Den som träffade flest bollar i mål blev vinnare.

Golf som sport anses av vissa ha ett ursprung i Skottland då man under 1400-talet tog två parlamentsbeslut som kan vara relevanta för historien, medan andra hävdar att det under 1620-talet spelades någonting som mer liknade golf i Nederländerna. Oavsett vad som stämmer kan man konstatera att i antikens Rom förekom en sport som liknade golf och som hade namnet pagancia. Även gamla kinesiska målningar visar aktiviteter som kan liknas vid golf och de sträcker sig tillbaka till 900-talet och fram till slutet av 1200-talet.

Golf ball

Sporten utvecklas
Under 1400-talet bestod golfklubborna av trä, men omkring början av 1700-talet började sporten förädlas och de första klubbhuvudena av metall kom. Klubbornas utformning förfinades och det gjordes skillnad på utslagsklubbor och klubbor för andra ändamål. Även bollarna utvecklades från trä till läder och så småningom fjäderbollar som kom på 1600-talet. Guttaperkabollarna kom år 1848 och i början av 1900-talet utvecklades en bolltyp med en kärna av hårdgummi. 1920 och strax därefter blev det populärt med golfvagnar som hjälpmedel att frakta utrustningen.

Idag spelar många människor golf och ser det som både en motionsform och rolig sysselsättning. Golfspelare är ute i alla väderlekar under golfsäsongen och en dag på golfbanan i hällande regn ger ändå en sorts kick. Efteråt kan man åka hem och sjunka ner i ett skönt bubbelbadkar. Svenska Golfförbundet ger tips om bland annat vad man kan tänka på när man vill börja spela golf.