Golfklubbor

För att spela golf behöver man en speciell utrustning som är avsedd för just golfspel. En golfspelare använder sig av en uppsättning klubbor, speciella bollar och peggar. Peggar är en förbrukningsvara inom golf som alltid går åt.

 

Klubbor
De klubbor som används delas in i träklubbor, järnklubbor och putter. Golfspelaren transporterar klubbor, bollar, peggar och skor i en särskild väska kallad golfbag. Den kan bäras eller dras på en speciell vagn. Det finns begränsningar i hur många klubbor man får medföra under en tävling. En tävlingspelare får inte ha med sig fler än 14 klubbor.

Under professionella golftävlingar är det en anställd bärare, kallad caddie, som bär golfbagen. För det fall spelaren och caddien känner varandra väl, är det vanligt att caddien ofta även väljer ut en klubba som passar för det kommande slaget.Golfklubbor 2

 

Träklubbor
Träklubbor är de längsta i en uppsättning klubbor. Träklubborna används för att åstadkomma längre slag. En träklubba är en ganska stor klump tanken är att den ska förhindra att klubban gräver sig ned i marken. Numera görs de ihålig metall som ibland är fylld med någon skumfyllning. De kallas metal-woods. Den längsta träklubban är en så kallad Driver. Den används för utspel från tee (utspelsplatsen). Det är vid dessa slag som bollen placeras på en peg.

 

Järnklubbor
Järnklubbor används för kortare slag, framför allt vid spelet nära green. De används även för mer precisionsinriktade slag. Deras huvud är av solid metall med en platt framsida. Järnklubbor finns av olika längd och de längre används vid relativt långa slag från fairway.

 

Wedgar

En wedge eller kil är en speciell järnklubba. En del av dem har en speciellt konstruerad undersida, kallad för sula. Den är avsedd för exempelvis att spela bollen ur en sandbunker. Den kallas Sand wedge eller i högt och tätt gräs. På senare år har en annan wedge blivit populär, den kallas lobwedge. Den används vid lite trickiga inspel till green var hålet är där bollen ska in.

 

Putter
Det finns olika putter som används för att putta in bollen i hålet på greenen. Det gemensamma för alla putterklubbor är att de har en slät framsida som är nästan vinkelrät mot underlaget. Skälet för det är att undvika att bollen lyfter från underlaget. Puttern brukar man anse som den viktigaste klubban i bagen, det är ju puttern som slår bollen i hål. En spelare får väldigt svårt att avsluta med bollen i hålet utan en putter.