Är golf en rikemanssport?

Golfen uppstod som en riktig rikemanssport. Adelsmän från Storbritannien som inte riktigt visste vad de skulle göra med all fritid, började slå på små bollar med träkäppar. Idén att slå en boll ner i ett hål har förvisso funnits på fler ställen, bland annat i Nederländerna där ett slags landhockey med det temat var populärt för några sekler sedan. Den moderna golfen är emellertid en synnerligen skotsk skapelse. Det var framförallt under 1800-talet som sporten började ta en form som vi känner igen idag. Under lång tid var golfen en rikemanssport. Inte bara på grund av sitt överklassursprung. Det är ju faktiskt ganska nyligen som allmänheten fick tillräcklig materiell välfärd för att har råd med idrottsutövning. Bara att vara ledig var förr ett privilegium för de rika. Att golfen dessutom i sin natur är en ganska dyr sport att utöva, har naturligtvis fördröjt allmänhetens tillträde till banorna. Under 1990-talet blev dock golfen en riktig folksport med en ofattbar högkonjunktur för landets klubbar.

Förändrade villkor för sporten

Det vore således starkt överdrivet att kalla golfen för rikemanssport än idag. Visst kan det finnas ett kulturellt motstånd bland arbetarklassen, men kostnaderna är inte nödvändigtvis högre för golf än exempelvis hockey. Idag råder dock en riktig lågkonjunktur för den forna folksporten. Många klubbar har problem med sin ekonomi och står på konkursens rand. I och med att intresset har svalnat betydligt, ekar alla de banor som byggdes under högkonjunkturen tomma. Man har fått sänka åtskilliga medlemskostnader för att lyckas locka tillräckligt med golfare för att klara klubbarnas ekonomi. Kanske är golfen på väg att bli en rikemanssport igen, när Svensson tycks ha tröttnat på svingandet. Onekligen är sporten fortfarande mycket stor bland förmögna människor och om du väljer rätt bana kan det bli en hisnande dyr hobby. På vissa banor har man börjat locka med en butler under golfsemestern. Den tydliga ambitionen att skapa en känsla av lyx och exklusivitet säger naturligtvis en del om sportens fortsatta dragningskraft på de rika och berömda. Det är ju inte särskilt många miljonärer som spelar innebandy eller någon liknande underklassport på helgerna.

Även Svensson kan spela golf idag

Att vara golfspelare är alltså idag betydligt mer överkomligt än vad det var för bara några decennier sedan. Själva utrustningen kan köpas begagnad eller på till exempel Outletsverige. Eftersom det nu finns mer klubbar än vad som behövs, behöver inte heller medlemskapet vara särskilt kostsamt. Även om många av de klubbar som ligger nära tätorter kan kräva ganska dyra spelarinsatser, är dessa en engångskostnad som återfås om medlemmen går ur klubben. Systemet är i idrottssammanhang ganska unikt för just golfklubbar. Bakgrunden till kravet på insatser när man blir medlem i en klubb är sannolikt ett behov av kapital för en verksamhet med stora löpande omkostnader. Ofta ligger en spelarinsats på cirka 10 000 kronor. En del klubbar kräver dock ingen alls, medan andra kräver betydligt mer. Om du vill bli medlem på mer exklusiva klubbar får du räkna med hundratusentals kronor i insats, och många tusen i löpande årsavgifter. Dessutom måste man ofta bli invald av befintliga medlemmar. Som bekant leker lika barn bäst.