Golf

Den här texten förklarar vad golf är, var det spelas och olika associationer som finns med golf.

Vad är golf?

Golf är en sport/idrott som utövas av så kallade golfare. I golf ska man med hjälp av en golfklubba och en boll uppställd på en peg (som är en slags pinne) vilken underlättar för golfklubban att slå bollen. Bollen ska vara vit och perforerad med små inbuktningar. Banan som man håller till på heter tee och är grön. Den består av gräsmattor som kan variera i höjd och även bestå av naturliga hinder såsom sjöar, klippor med mera.

Golf har en förhållandevis abstrakt poängräkning och som inte går att redogöra för fullt här. I korthet går det ut på att utmed 18 hål försöka slå in bollen ned i respektive hål. Det mest kända slaget är hole-in-one, och även det svåraste att utföra. Som parentes kan nämnas att Tiger Woods under sin 25-åriga proffskarriär åstadkommit 20 hole-in-ones vilket gör det till en bedrift för de flesta. Tiger Woods ses som många av golfens frontman, den som på riktigt gjort golfen populär hos de breda massorna.

Golfare i Sverige

Idag är golf mycket populärt, inte minst bland äldre. Äldre golfare kan ofta ha problem med artros, se: https://www.artros.org nu. En av fyra personer över 45 år drabbas vilket gör att golfare kan höra till dem. I golf behöver man gå mycket och klarar man inte till fullo av det så finns golfbilar ofta att tillgå från golfklubbar.

Att spela golf är ganska enkelt, och kan upplevas som kul och en bra motionsform. Man kan också få tillfälle att bedöma avstånd, vindförhållanden med mera som kan sätta käppar i hjulet även för den mest rutinerade golfaren.

Var spelas golf?

Golf spelas ofta på slätter där golfklubbar köpt mark. Det är en stor fördel om skog eller liknande terräng omsluter banan då de starkaste vindarna försvagas när de träffar träden. Den som underhåller banan måste se till att gräset klipps regelbundet, och även att banan vattnas så att den inte blir för torr. Vildsvin och andra djur måste hålla sig från banan nattetid, och olika åtgärder görs för detta.

Golfassociationer

Många förknippar golf med den kände kommentatorn Göran Zachrisson, som med sin inlevelseförmåga gjort golf till en mer sevärd upplevelse. Många tycker nämligen att golf är lite händelsefattigt, och att mycket dötid pågår mellan slagen. Många som tycker om att tävla gillar minigolf, som är en variant av golf fast med olika hinder i småbanor. Banorna kan luta, ha klossar som hinder eller liknande.

I många städer finns speciella golfaffärer där man kan införskaffa kläder, utrustning, golfklubbor och allt man kan tänka sig tillhöra golfen. Golf spelas i alla världsdelar och hade runt sekelskiftet 1900-2000 cirka 50 miljoner aktiva spelare.